Podmínky užívání

Dodržování těchto podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání internetového serveru videohumor.cz (dále jen "server"). Uživatel, který server a jeho obsah jakkoli užívá (dále jen "uživatel"), projevuje tím s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel serveru, (dále jen "provozovatel"), si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit.

Soubory videí prezentovaných na těchto stránkách se nacházejí na serverech YouTube.com. Jelikož uživatelé, kteří vkládají videa na YouTube, musí mít ošetřena autorská práva, tak v dobré víře předpokládáme, že veškerý přejímaný obsah je v souladu s autorskými právy. Pokud máte pochybnosti o některém z videí, kontaktujte prosím YouTube.com s výslovným upozorněním na nelegální obsah.

 • Za funkčnost ani obsah uvedených odkazů, serverů či záznamů nepřebírá provozovatel serveru žádnou odpovědnost.
 • Veškeré služby videohumor.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny obsahu, obsah vůbec nezveřejnit, případně obsah odstranit.
 • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
 • Uživatel registrací a dobrovolným poskytnutím osobních údajů opravňuje provovatele k zasílání uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o službách serveru nebo o službách třetích strán.
 • Provozovatel zaručuje všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů.
 • Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatele sami dobrovolně neposkytnou a neshromažďuje žádné citlivé údaje.
 • Osobní údaje je možno na základě žádosti uživatele odstranit z databáze.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou ani za činnost a aktivity uživatelů na serveru.
 • Provozovatel je oprávněn mazat příspěvky uživatelů bez předchozího upozornění uživatele.
 • Tyto podmínky jsou účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.
© 2008-2014 Videohumor.cz